Adresáti

Pretiahnutím mien do rámčekov alebo kliknutím na meno vyberte zo svojich politikov najviac troch adresátov Vašej správy. Ďalším politikom potom už rovnakú správu nebudete môcť odoslať. Prečo?